Så går det till

Dina önskemål är utgångspunkten

Vilka tankar har du kring ditt nya kök? Vilken förvaring och hur många arbetsytor behövs? Tänk igenom så långt det går. Mejla gärna bilder eller skisser, eller besök oss på vår köksutställning. När vi träffas diskuterar vi igenom dina önskemål och tar skissmått. Med utgångspunkt från rummets karaktär och funktion diskuterar vi också materialval till bänkskivor, profiler på dörrluckor, lister, mm.

Förslag på nytt kök

Vi överlämnar ett förslag på nytt kök tillsammans med riktpris och uppskattad leveranstid. När du är nöjd med kökets utformning lämnar vi offert på arbetet som skall utföras samt leveransdatum. Du får också en offert från vårt monteringsteam efter att de gjort hembesök.

Beställning & tillverkning

När vi tagit emot din beställning får du besök av vårt utvalda hantverksteam. Parallellt med att köket tillverkas på Stilköks snickeri kan hantverkarna påbörja de förberedelser som behöver göras innan det nya köket monteras.

Montering & målning

Nu är det dags för våra snickare att montera köket. Köken är målade en gång på snickeriet och när det är på plats målas det en gång till för den sista finishen.